Gratis proefopname

Direct Bestellen

    HOMEPRIVACY POLICY

Privacy Policy

Cool Media en Marc van Zeeland respecteren de privacy van de bezoekers van deze website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook “De website”: MarcvanZeeland.nl en CoolMedia.nl, domeinnamen)
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Cool Media, gevestigd te Hengelo, Aaltje Noordewierstraat. 7558 JD te Hengelo, geregisterd onder kvk-nummer: 08074329.

Contactgegevens:
Cool Media
Marc van Zeeland
Aaltje Noordewierstraat 7
7558 JD, Hengelo
+31(0)743200032

Marc van Zeeland is de Functionaris Gegevensbescherming van Cool Media en MarcvanZeeland.nl. Hij is te bereiken via post@marcvanzeeland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cool Media verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Bankrekeninggegevens

Doel waarom wij persoonsgegevens verwerken

Cool Media verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het opstellen van offertes
– Het versturen van facturen en de afhandeling van uw betaling
– Contact op te kunnen nemen per telefoon, email of Chat App, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om eventuele goederen en diensten bij u af te leveren
– Om eventuele u te kunnen mailen voor updates
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Om contact op te nemen indien er sprake is van repeat fee op producties of ingesproken producties.
– Indie er sprake is van inbreuk op uitzendrechten of onrechtmatig gebruik
– Om eventueel bij een externe studio te kunnen inspreken als dat wenselijk is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cool Media neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door website functies, computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cool Media) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cool Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren als bewaartermijn de periode dat wij u nog contact kunnen opnemen, mits u aangeeft deze na het nakomen van eventuele financiële verplichtingen wilt laten verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cool Media verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wij maken gebruik van software waarin mogelijk uw gegevens door Cool Media verwekt wordt.
– Google Workspace voor email
– Signal en WhatsApp Business voor chat
– Moneybird voor facturatie en betaling
– Mollie voor afhandeling van betalingen
– Paypal voor betalingen van relaties buiten Nederland
– Ninox als crm systeem. (lokale db)
– Sync.com voor versleutelde bestandsdeling en opslag.

Bij alle gebruikte tools hebben wij gekozen voor optimale veiligheid, versleuteling waar mogelijk en conform AVG-wetgeving.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cool Media gebruikt alleen technische en functionele cookies. En geen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, kunt u in ons cookie beleid bekijken:
link

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cool Media en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@coolmedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Cool Media wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cool Media neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Cool Media via info@coolmedia.nl