Gratis proefopname

Direct Bestellen

    HOMEALGEMENE LEVERINGVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGVOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Cool Media en Marc van Zeeland

1. De algemene leveringsvoorwaarden zijn van kracht voor diensten en producties uitgevoerd of geleverd door Cool Media en Marc van Zeeland. Cool Media is het bedrijf waaruit Marc van Zeeland zijn diensten levert en staat ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 08074329.
2. Door de opdracht te laten uitvoeren door Marc van Zeeland en/of Cool Media, gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden zoals beschreven op deze pagina die tevens als pdf te downloaden is.
3. De partij/persoon die Marc van Zeeland de opdracht verstrekt is de wettelijke opdrachtgever. Ook wanneer hij/zij als tussenpersoon handelt voor een andere partij.
4. Op elke overeenkomst tussen Marc van Zeeland en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
5. En reservering zonder bevestiging is 24 uur geldig. Wanneer opdrachtgever binnen 24 uur geen schriftelijke bevestiging van de boeking plaatst, is Marc van Zeeland vrij om een andere opdracht aan te nemen.
6. Als de opdrachtgever een opname bevestigd kan deze de sessie/ opname 48 uur van te voren kosteloos opzeggen. In geval van annulering tot 36 uur voor aanvang van de opname, zal ik 25% van de afgesproken kosten van de opname in rekening brengen. In geval van annulering tot 24 uur voor aanvang van de opname, zal ik 50% van de afgesproken kosten van de opname in rekening brengen. In geval van annulering binnen 24 uur uur of korter voor het begin van de opname, zal ik 75% van de afgesproken kosten van de opname in rekening brengen.
7. Tenzij anders is overeengekomen is publicatie van door mij ingesproken tekst pas na volledige betaling toegestaan.
8. Voor een opdracht in behandeling wordt genomen stel ik de opdrachtgever van het betreffende tarief op de hoogte. In dit tarief zijn de kosten van het gebruik van de homestudio inbegrepen. Niet inbegrepen zijn eventuele overige kosten, zoals reiskosten, verblijfskosten, eventueel gebruik/huur van specifiek benodigde apparatuur, studio of andere akoestische ruimte. Deze kosten zullen afzonderlijk en gespecificeerd aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht op het moment dat deze kosten verschuldigd zijn.
9. Met het accepteren van de opdracht gaan we uit van het inspreken vanuit de thuisstudio van Cool Media / Marc van Zeeland. Dit is een separate ruimte aan huis die speciaal ingericht is voor het doel en voorzien van akoestische maatregelen.
10. Wanneer de opdrachtgever zich niet houdt aan de betalingstermijn van 14 dagen heeft Marc van Zeeland het recht de incassokosten plus wettelijke bepaalde rente aan hem/haar door te berekenen en indien van toepassing, de audio op kosten van de opdrachtgever van alle media te laten verwijderen.
11. Tegen betaling van de overeengekomen tarieven heeft de opdrachtgever het recht om ingesproken teksten voor commercials één jaar te gebruiken. Bij langere uitzending is de opdrachtgever gehouden aan een meldingsplicht plus het vooraf betalen van de jaarlijkse repeat-fee van 50% van de oorspronkelijke prijs.
12. In geval van een commercial moet de opdrachtgever vooraf aangeven voor welke radio- en/of tv- zender de tekst en/of opname gebruikt gaat worden en duidelijk aangeven of het om een lokale, regionale of landelijke zender gaat. Een lokale zender is een zender die in hooguit twee gemeenten officieel te ontvangen is. Een regionale spot is alles wat daarbuiten valt en binnen één provincie te ontvangen is. Marc van Zeeland rekent landelijk tarief wanneer het gaat om drie of meer provincies.
13. De opdrachtgever moet altijd aangeven waar een door Marc van Zeeland ingesproken tekst/ opname voor gebruikt gaat worden en op welk medium.
14. Opdrachtgevers dienen een factuuradres op te geven, maar dit mag géén postbusnummer zijn. Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. De opdrachtgever dient de teksten compleet en foutloos aan te leveren.
15. Alle teksten die worden aangeleverd moeten zijn voorzien van een duidelijke briefing wat betreft de tone of voice, uitleg bij uitspraak van niet reguliere woorden/uitspraken en namen, lengte van de opname, technische specificaties. Indien de opdrachtgever onvoldoende informatie geeft, zullen retakes doorberekend worden. Aangeleverde teksten dienen foutloos te zijn. Retakes door foutieve teksten zullen worden doorberekend. Retakes vanwege latere tekstuele en/ of scriptwijzigingen zijn voor kosten van opdrachtgever.
16. Het is niet toegestaan om als demo/test/stemvoorbeeld bedoelde opnames te gebruiken voor producties en uitzending.
17. Het is niet toegestaan eerder door Marc van Zeeland ingesproken teksten te gebruiken voor andere producties, er nieuwe commercials/promo’s van te maken, of voor andere doeleinden te gebruiken dan waar ze oorspronkelijk voor zijn ingesproken.
18. Spreekfouten worden altijd kosteloos verbeterd.
19. Deze Algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Enschede onder dossiernummer: 08074329